Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПРЕШЕВО
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 АБДУЛАХ КРАШНИЦА 07179308 1 1
2 "ВУК КАРАЏИЋ" 07361599 3 3
3 ДИТУРИА 07335911 2 2
4 "ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ" 07205104 1 1
5 ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ 07179294 5 5
6 "МИЂЕНИ" 07241313 1 1
7 СЕЉАМИ ХАЛАЧИ 07233540 1 1
8 "9 МАЈ" РЕЉАН 07179316 1 1
УКУПНО : 15 15