Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ПРЕШЕВО
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "МИЂЕНИ"
Адреса објекта: Цeревајка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: АБДУЛАХ КРАШНИЦА
Адреса објекта: Миратовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: 15 Новембра 102,  Прешево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Село Цакановац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Прешевских бригада 14/б,  Прешево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ
Адреса објекта: 15 НОВЕМБРА 102,  ПРЕШЕВО
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЗЕНЕЉ ХАЈДИНИ"
Адреса објекта: село Рајинце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДИТУРИА
Адреса објекта: Село Букаревац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "9 МАЈ" РЕЉАН
Адреса објекта: РЕЉАНE
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДИТУРИА
Адреса објекта: ЦРНОТИНЦЕ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СЕЉАМИ ХАЛАЧИ
Адреса објекта: Ораовица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ
Адреса објекта: ВАСЕ СМАЈЕВИЂ ББ,  насеље Ж.Станице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ
Адреса објекта: село Норча
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright

Назив школе: ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ
Адреса објекта: село Трнава
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ
Адреса објекта: село ЖУЈИНЦЕ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright