Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПОЖЕГА
Школска установа "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ"
Место и адреса објекта Матични број школе
1 Душковци 07112793
2 Здравчићи 07112793
3 Милићево Село 07112793
4 Тометино Поље 07112793
5 Висибаба 07112793
6 Јежевица 07112793
7 Глумач 07112793
8 Годовик 07112793
9 Пожега, Петра Лековића 1 07112793
10 Пожега, Црквена 1 07112793
11 Засеље 07112793