Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПОЖЕГА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ''ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ'' 07112785 11 11
2 "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ" 07112793 11 11
УКУПНО : 22 22