Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ПОЖЕГА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ"
Адреса објекта: Душковци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Доња Добриња 2,  Доња Добриња
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Горња Добриња бб,  Горња Добриња
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Горобиље бб,  Горобиље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Књаза Милоша 26,  Пожега
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Рупељево бб,  Рупељево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Лопаш бб,  Лопаш
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Лорет бб,  Лорет
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Пилатовићи бб,  Пилатовићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Прилипац бб,  Прилипац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Роге бб,  Роге
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ''
Адреса објекта: Средња Добриња бб,  Средња Добриња
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ"
Адреса објекта: Здравчићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ"
Адреса објекта: Милићево Село
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ"
Адреса објекта: Тометино Поље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ"
Адреса објекта: Висибаба
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ"
Адреса објекта: Засеље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ"
Адреса објекта: Глумач
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ"
Адреса објекта: Годовик
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ"
Адреса објекта: Петра Лековића 1,  Пожега
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ"
Адреса објекта: Црквена 1,  Пожега
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПЕТАР ЛЕКОВИЋ"
Адреса објекта: Јежевица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright