Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПОЖАРЕВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "Божидар Димитријевић Козица" 07161581 1 1
2 ВУК КАРАЏИЋ 07161263 7 7
3 ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 07383185 1 1
4 ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 07141106 1 1
5 ЈОВАН ЦВИЈИЋ 07161611 1 1
6 КРАЉ АЛЕКСАНДАР I 07161239 1 1
7 МИЛОШ САВИЋ 07005863 3 3
8 СВЕТИ САВА 07161271 2 2
УКУПНО : 17 17