Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПИРОТ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ВУК КАРАЏИЋ 07172427 4 4
2 ''ДУШАН РАДОВИЋ'' 07172451 3 3
3 ''СВЕТИ САВА'' 07172443 7 7
4 ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "МЛАДОСТ" 07172338 1 1
5 "8. СЕПТЕМБАР'' 07211686 8 8
УКУПНО : 23 23