Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ПИРОТ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Село Бериловац бб,  Бериловац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Саве Немањића 2,  Пирот
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Село Велико Село бб,  Велико Село
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Село Извор бб,  Извор
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Село Велики Јовановац бб,  Велики Јовановац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Село Јеловица бб,  Јеловица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Гњилан б.б.,  Гњилан
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Расница б.б.,  Расница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Мали Суводол б.б.,  Мали Суводол
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СВЕТИ САВА''
Адреса објекта: Село Крупац бб,  Крупац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Српских владара 111,  Пирот
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "8. СЕПТЕМБАР''
Адреса објекта: Данила Киша 21,  Пирот
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "8. СЕПТЕМБАР''
Адреса објекта: Војнеговац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "8. СЕПТЕМБАР''
Адреса објекта: Чиниглавци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "8. СЕПТЕМБАР''
Адреса објекта: Држина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "8. СЕПТЕМБАР''
Адреса објекта: Петровац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "8. СЕПТЕМБАР''
Адреса објекта: Пољска Ржана
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "8. СЕПТЕМБАР''
Адреса објекта: Суково
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ДУШАН РАДОВИЋ''
Адреса објекта: Занатлијска бб,  Пирот
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "МЛАДОСТ"
Адреса објекта: Косте Абрашевића 40,  Пирот
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ДУШАН РАДОВИЋ''
Адреса објекта: Село Темска бб,  Темска
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ДУШАН РАДОВИЋ''
Адреса објекта: Село Црноклиште бб,  Црноклиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "8. СЕПТЕМБАР''
Адреса објекта: Обреновац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор