Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПЕТРОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "БАТА БУЛИЋ" 07161735 1 1
2 БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 07161824 2 2
3 ЂУРА ЈАКШИЋ 07163584 3 3
4 "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ" 07161751 1 1
5 МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ БУКУМ 07161832 1 1
6 ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ 07161778 6 6
7 СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ 07161760 3 3
УКУПНО : 17 17