Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ПЕТРОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "БАТА БУЛИЋ"
Адреса објекта: Јована Јовановића Змаја 1,  Петровац на Млави
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Орешковица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Издвојено одељење у Добрњу
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Издвојено одељење Вошановац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ"
Адреса објекта: Рановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ
Адреса објекта: Бусур
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ
Адреса објекта: Рашанац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: село Стамница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Мелница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ
Адреса објекта: М.Тита 6,  Буровац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ БУКУМ
Адреса објекта: Шетоње
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ
Адреса објекта: Каменово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ
Адреса објекта: Табановац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ
Адреса објекта: Дубочка
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ
Адреса објекта: Орљево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ
Адреса објекта: Старчево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ
Адреса објекта: Трновче
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор