Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ПАРАЋИН
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "БРАНКО КРСМАНОВИЋ" 07201354 6 6
2 ''БРАНКО КРСМАНОВИЋ'' 07116004 6 6
3 "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ" 07115997 6 6
4 ВУК КАРАЏИЋ 07115989 3 3
5 ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' 07115962 2 2
6 "Момчило Поповић Озрен" 07116012 3 3
7 "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" 07115946 3 3
8 "Стеван Јаковљевић" 07115954 3 3
УКУПНО : 32 32