Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ПАРАЋИН
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"
Адреса објекта: Књаза Милоша 2,  Параћин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"
Адреса објекта: Село Доње Видово бб,  Доње Видово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"
Адреса објекта: Село Стрижа бб,  Стрижа
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Поповац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Рашевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Трешњевица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Поточац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Стеван Јаковљевић"
Адреса објекта: Главица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Стеван Јаковљевић"
Адреса објекта: Давидовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Момчило Поповић Озрен"
Адреса објекта: Глождачки венац 23А,  Параћин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Момчило Поповић Озрен"
Адреса објекта: selo Mirilovac bb,  selo Mirilovac
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Момчило Поповић Озрен"
Адреса објекта: selo Lebina bb,  selo Lebina
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Стеван Јаковљевић"
Адреса објекта: Војводе Бојовића 13,  Параћин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО КРСМАНОВИЋ"
Адреса објекта: Извор
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО КРСМАНОВИЋ"
Адреса објекта: Лешје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО КРСМАНОВИЋ"
Адреса објекта: Доња Мутница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''БРАНКО КРСМАНОВИЋ''
Адреса објекта: Сикирица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО КРСМАНОВИЋ"
Адреса објекта: Плана
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО КРСМАНОВИЋ"
Адреса објекта: Клачевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО КРСМАНОВИЋ"
Адреса објекта: Горња Мутница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Бошњане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Буљане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Забрега
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Стубица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Шалудовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''БРАНКО КРСМАНОВИЋ''
Адреса објекта: Бусиловац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''БРАНКО КРСМАНОВИЋ''
Адреса објекта: Ратаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''БРАНКО КРСМАНОВИЋ''
Адреса објекта: Крежбинац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''БРАНКО КРСМАНОВИЋ''
Адреса објекта: Дреновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЂУРА ЈАКШИЋ''
Адреса објекта: Чепуре бб,  Село Чепуре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''БРАНКО КРСМАНОВИЋ''
Адреса објекта: Горње Видово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ЂУРА ЈАКШИЋ''
Адреса објекта: Раваничка бб,  Параћин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright