Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ОСЕЧИНА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "БРАЋА НЕДИЋ" 07134991 10 10
2 "ВОЈВОДА МИШИЋ" 07135025 1 1
УКУПНО : 11 11