Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ОСЕЧИНА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ВОЈВОДА МИШИЋ"
Адреса објекта: Краља Петра 50,  Пецка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАЋА НЕДИЋ"
Адреса објекта: Браће Недић 32,  Осечина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАЋА НЕДИЋ"
Адреса објекта: Сирдија бб,  Сирдија
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАЋА НЕДИЋ"
Адреса објекта: Бастав бб,  Бастав
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАЋА НЕДИЋ"
Адреса објекта: Село Лопатањ бб,  Лопатањ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАЋА НЕДИЋ"
Адреса објекта: Остружањ бб,  Остружањ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАЋА НЕДИЋ"
Адреса објекта: Горње Црниљево бб,  Горње Црниљево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАЋА НЕДИЋ"
Адреса објекта: Драгијевица бб,  Драгијевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАЋА НЕДИЋ"
Адреса објекта: Белотић бб,  Белотић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАЋА НЕДИЋ"
Адреса објекта: Комирић бб,  Комирић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАЋА НЕДИЋ"
Адреса објекта: Плужац бб,  Плужац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор