Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина НОВИ ПАЗАР
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ЛЕСО" 07194072 3 3
2 ''БРАТСТВО'' 07191944 1 1
3 ВУК КАРАЏИЋ 07348746 1 1
4 ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 07191910 1 1
5 "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ОСАОНИЦА 07191952 8 8
6 ,,ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" 07357117 1 1
7 Јошаница 07191570 4 4
8 "РАСТКО НЕМАЊИЋ-САВА" 07191995 4 4
9 ,,РИФАТ БУРЏОВИЋ-ТРШО,, 07192070 1 1
10 "СЕЛАКОВАЦ" 17688162 1 1
11 СТЕФАН НЕМАЊА 07192029 1 1
УКУПНО : 26 26