Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини НОВИ ПАЗАР
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Цетињска 10,  Нови Пазар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТЕФАН НЕМАЊА
Адреса објекта: 37. санџачке дивизије бб,  Нови Пазар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВУК КАРАЏИЋ
Адреса објекта: Генерала Живковића 109/2,  Нови Пазар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''БРАТСТВО''
Адреса објекта: Гојка Бачанина 50,  Нови Пазар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАСТКО НЕМАЊИЋ-САВА"
Адреса објекта: Дојевиће бб,  Дојевиће
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАСТКО НЕМАЊИЋ-САВА"
Адреса објекта: Себечево бб,  Себечево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАСТКО НЕМАЊИЋ-САВА"
Адреса објекта: Пожега бб,  Пожега
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,РИФАТ БУРЏОВИЋ-ТРШО,,
Адреса објекта: Ослобођења 103,  Нови Пазар
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАСТКО НЕМАЊИЋ-САВА"
Адреса објекта: Сопоћани бб,  Сопоћани
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ОСАОНИЦА
Адреса објекта: Мухово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ОСАОНИЦА
Адреса објекта: Осаоница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ОСАОНИЦА
Адреса објекта: Свиланово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ОСАОНИЦА
Адреса објекта: Беле Воде
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ОСАОНИЦА
Адреса објекта: Буче
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ОСАОНИЦА
Адреса објекта: Крће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ОСАОНИЦА
Адреса објекта: Вучиниће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: ВУКА КАРАЏИЋА ББ,  НОВИ ПАЗАР
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ОСАОНИЦА
Адреса објекта: Штитаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СЕЛАКОВАЦ"
Адреса објекта: ДУБРОВАЧКА 408,  НОВИ ПАЗАР
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ЛЕСО"
Адреса објекта: Шароње бб,  Шароње
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ЛЕСО"
Адреса објекта: Дежева бб,  Дежева
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ ЛЕСО"
Адреса објекта: Постење бб,  Постење
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Јошаница
Адреса објекта: Мур
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Јошаница
Адреса објекта: Грубетиће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Јошаница
Адреса објекта: Комиње
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Јошаница
Адреса објекта: Лукаре
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright