Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина НОВА ВАРОШ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ВУК СТ. КАРАЏИЋ" 07109920 4 4
2 ГОЈКО ДРУЛОВИЋ 07210418 5 5
3 "ДОБРИСАВ - ДОБРИЦА РАЈИЋ" 07109911 1 1
4 "ЖИВКО ЉУЈИЋ" 07109938 2 2
5 "КНЕЗОВА РАШКОВИЋА" 07109946 2 2
6 ''МОМИР ПУЦАРЕВИЋ'' 07210400 3 3
УКУПНО : 17 17