Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини НОВА ВАРОШ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ''МОМИР ПУЦАРЕВИЋ''
Адреса објекта: Акмачићи
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖИВКО ЉУЈИЋ"
Адреса објекта: Дражевићи бб,  Дражевићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИВКО ЉУЈИЋ"
Адреса објекта: Прва Нова 18,  Нова Варош
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "КНЕЗОВА РАШКОВИЋА"
Адреса објекта: Божетићи
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ГОЈКО ДРУЛОВИЋ
Адреса објекта: Рутоши
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГОЈКО ДРУЛОВИЋ
Адреса објекта: Драглица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''МОМИР ПУЦАРЕВИЋ''
Адреса објекта: Дрмановићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДОБРИСАВ - ДОБРИЦА РАЈИЋ"
Адреса објекта: Село Бистрица бб,  Бистрица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГОЈКО ДРУЛОВИЋ
Адреса објекта: Негбина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГОЈКО ДРУЛОВИЋ
Адреса објекта: Радоиња
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''МОМИР ПУЦАРЕВИЋ''
Адреса објекта: Вилови
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ГОЈКО ДРУЛОВИЋ
Адреса објекта: Кокин Брод
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "КНЕЗОВА РАШКОВИЋА"
Адреса објекта: Љепојевићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК СТ. КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Јасеново
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК СТ. КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Доња Бела Река
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК СT. КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Горња Бела Река
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК СТ. КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Село Кућани, Јасеново
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор