Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина НЕГОТИН
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "MOМЧИЛО РАНКОВИЋ" 07129165 2 2
2 Бранко Радичевић 07314191 1 1
3 "ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ" 07129122 5 5
4 "ВУК КАРАЏИЋ" 07129114 1 1
5 "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" 07129084 1 1
6 "ПАВЛЕ ИЛИЋ - ВЕЉКО" ДУШАНОВАЦ 07341105 3 3
7 ''ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО'' 07129157 2 2
8 СТЕВАН МОКРАЊАЦ КОБИШНИЦА 07129149 1 1
9 ХАЈДУК ВЕЉКО 07129106 5 5
10 "12. СЕПТЕМБАР" 07129203 1 1
УКУПНО : 22 22