Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини НЕГОТИН
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "12. СЕПТЕМБАР"
Адреса објекта: Трг Ђорђа Станојевића бб,  Неготин
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Лоле Рибара 1,  Неготин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Самариновац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Сиколе
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Јована Јовановића Змаја бб,  Неготин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Ћирила и Методија 23,  Јабуковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ХАЈДУК ВЕЉКО
Адреса објекта: Турија
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ХАЈДУК ВЕЉКО
Адреса објекта: Трг слободе 8,  Штубик
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ХАЈДУК ВЕЉКО
Адреса објекта: Шаркамен
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ХАЈДУК ВЕЉКО
Адреса објекта: Mалајница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ХАЈДУК ВЕЉКО
Адреса објекта: Плавна
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПАВЛЕ ИЛИЋ - ВЕЉКО" ДУШАНОВАЦ
Адреса објекта: Михајловац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Мокрање
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Речка
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО''
Адреса објекта: Трг карантин 1,  Радујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО''
Адреса објекта: Кнеза Михајла 1,  Прахово
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Бранко Радичевић
Адреса објекта: Интернационалних бригада 57,  Неготин
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТЕВАН МОКРАЊАЦ КОБИШНИЦА
Адреса објекта: Слободана Пенезића 59,  Кобишница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПАВЛЕ ИЛИЋ - ВЕЉКО" ДУШАНОВАЦ
Адреса објекта: Дупљане
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "MOМЧИЛО РАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Вука Караџића 43,  Рајац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "MOМЧИЛО РАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Браћевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПАВЛЕ ИЛИЋ - ВЕЉКО" ДУШАНОВАЦ
Адреса објекта: 9. бригаде 1,  Душановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright