Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина МИОНИЦА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ" 07134746 9 9
2 "МИЛАН РАКИЋ" 07134754 9 9
УКУПНО : 18 18