Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини МИОНИЦА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "МИЛАН РАКИЋ"
Адреса објекта: Кнеза Грбовића 31,  Мионица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛАН РАКИЋ"
Адреса објекта: Село Берковац бб,  Берковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН РАКИЋ"
Адреса објекта: Горња Топлица бб,  Горња Топлица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛАН РАКИЋ"
Адреса објекта: Доња Топлица бб,  Велика Маришта
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛАН РАКИЋ"
Адреса објекта: Село Команице бб,  Команице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН РАКИЋ"
Адреса објекта: Село Попадић бб,  Попадић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН РАКИЋ"
Адреса објекта: Село Струганик бб,  Струганик
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН РАКИЋ"
Адреса објекта: Село Табановић бб,  Табановић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН РАКИЋ"
Адреса објекта: Село Дучић бб,  Дучић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ"
Адреса објекта: РАЈКОВИЋ бб,  РАЈКОВИЋ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ"
Адреса објекта: БРЕЖЂЕ бб,  БРЕЖЂЕ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ"
Адреса објекта: БУКОВАЦ бб,  БУКОВАЦ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ"
Адреса објекта: ЂУРЂЕВАЦ бб,  ЂУРЂЕВАЦ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ"
Адреса објекта: КЉУЧ бб,  КЉУЧ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ"
Адреса објекта: КРЧМАР бб,  КРЧМАР
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ"
Адреса објекта: ТОЛИЋ бб,  ТОЛИЋ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ"
Адреса објекта: ОСЕЧЕНИЦА бб,  ОСЕЧЕНИЦА
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ"
Адреса објекта: ПЛАНИНИЦА бб,  ПЛАНИНИЦА
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор