Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини МЕРОШИНА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Азбресница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Облачина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Балајнац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Баличевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Лепаја
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Расовача
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Цара Лазара бб,  Мерошина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Југбогдановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Батушинац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Биљег
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Рожина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор