Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина МЕДВЕЂА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА" 07138431 1 1
2 ''РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ'' 07138440 1 1
УКУПНО : 2 2