Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина МАЛО ЦРНИЋЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА" 07142234 3 3
2 ЂУРА ЈАКШИЋ 07160828 5 5
3 "МИЛИСАВ НИКОЛИЋ" 07142102 6 6
4 "МОША ПИЈАДЕ" 07142129 5 5
УКУПНО : 19 19