Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини МАЛО ЦРНИЋЕ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА"
Адреса објекта: Мало Градиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА"
Адреса објекта: Шапине
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА"
Адреса објекта: Маршала Тита 6,  Смољинац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛИСАВ НИКОЛИЋ"
Адреса објекта: Забрега
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛИСАВ НИКОЛИЋ"
Адреса објекта: Aљудово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛИСАВ НИКОЛИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 1,  Црљенац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛИСАВ НИКОЛИЋ"
Адреса објекта: Кула
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛИСАВ НИКОЛИЋ"
Адреса објекта: Маршала Тита 1,  Божевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МОША ПИЈАДЕ"
Адреса објекта: Браничевска 3,  Мало Црниће
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МОША ПИЈАДЕ"
Адреса објекта: Калиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛИСАВ НИКОЛИЋ"
Адреса објекта: Кобиље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: МАРШАЛА ТИТА Б.Б.,  ТОПОНИЦА
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: МАРШАЛА ТИТА Б.Б,  ВРБНИЦА
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: ВЕЛИКО СЕЛО
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: КРАВЉИ ДО
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Шљивовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МОША ПИЈАДЕ"
Адреса објекта: Салаковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МОША ПИЈАДЕ"
Адреса објекта: Велико Црниће
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МОША ПИЈАДЕ"
Адреса објекта: Батуша
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор