Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина МАЈДАНПЕК
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "БРАНКО ПЕРИЋ" 07128142 1 1
2 "Велимир Маркићевић" 07128118 2 2
3 "ВУК КАРАЏИЋ" 07128126 3 3
4 "МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ" 07300255 3 3
5 "12.СЕПТЕМБАР" 07128134 1 1
УКУПНО : 10 10