Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини МАЈДАНПЕК
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "Велимир Маркићевић"
Адреса објекта: Светог Саве 39,  Мајданпек
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Велимир Маркићевић"
Адреса објекта: Дебели Луг бб,  Дебели Луг
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Село Мосна бб,  Подручна школа Moсна
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ"
Адреса објекта: Лесково bb,  Лесково
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ"
Адреса објекта: Влаоле bb,  Влаоле
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ"
Адреса објекта: Јасиково bb,  Јасиково
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Подручна школа Тополница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Стевана Мокрањца 14,  Доњи Милановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО ПЕРИЋ"
Адреса објекта: Рудна Глава
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "12.СЕПТЕМБАР"
Адреса објекта: Пролетерска 49,  Мајданпек
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright