Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЉУБОВИЈА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ПЕТАР ВРАГОЛИЋ"
Адреса објекта: Узовница бб,  Узовница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ПЕТАР ВРАГОЛИЋ"
Адреса објекта: Доња Љубовиђа бб,  Доња Љубовиђа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ПЕТАР ВРАГОЛИЋ"
Адреса објекта: Јована Цвијића 1,  Љубовија
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ПЕТАР ВРАГОЛИЋ"
Адреса објекта: Доња Оровица бб,  Доња Оровица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "ПЕТАР ВРАГОЛИЋ"
Адреса објекта: Горња Трешњица бб,  Горња Трешњица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ПЕТАР ВРАГОЛИЋ"
Адреса објекта: Врхпоље бб,  Врхпоље
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright