Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЉИГ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "САВА КЕРКОВИЋ" 07099231 16 16
2 ,,СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ,, 07099215 6 6
УКУПНО : 22 22