Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЉИГ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ,,СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ,,
Адреса објекта: Село Калањевци бб,  Калањевци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ,,
Адреса објекта: Село Козељ бб,  Козељ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ,,
Адреса објекта: Село Пољанице бб,  Пољанице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ,,
Адреса објекта: Село Шутци бб,  Шутци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ,,
Адреса објекта: Село Живковци бб,  Живковци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Штавица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Светог Саве 22,  Љиг
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ,,
Адреса објекта: Вука Караџића 27,  Белановица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Ба
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Бошњановић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Бранчић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Цветановац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Дићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Кадина Лука
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Лалинци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Латковић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Липље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Моравци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Палежница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Славковица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Ивановци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "САВА КЕРКОВИЋ"
Адреса објекта: Јајчић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор