Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЛУЧАНИ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Пухово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Крстац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: 4.децембар 35,  Лучани
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Доња Краварица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Марковица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Каона
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ВУК КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Милатовићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: KОТРАЖА
Адреса објекта: Ђенерала Драже бб,  Котража
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ГОРАЧИЋИ"
Адреса објекта: Горачићи
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ГОРАЧИЋИ"
Адреса објекта: Драгачица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,ГОРАЧИЋИ"
Адреса објекта: Губеревци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: KОТРАЖА
Адреса објекта: Горњи Дубац бб,  Горњи Дубац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: KОТРАЖА
Адреса објекта: Вучковица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МАРКО ПАЈИЋ "
Адреса објекта: Село Вича бб,  Село Вича
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ОСНОВНА ШКОЛА У ГУЧИ" ГУЧА
Адреса објекта: Пионирска 5,  Гуча
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ОСНОВНА ШКОЛА У ГУЧИ" ГУЧА
Адреса објекта: Горња Краварица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ОСНОВНА ШКОЛА У ГУЧИ" ГУЧА
Адреса објекта: Рти
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор