Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЛОЗНИЦА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "АНТА БОГИЋЕВИЋ" 07120435 1 1
2 "ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ" 07121245 3 3
3 "ВУК КАРАЏИЋ" 07120427 4 4
4 "ВУК КАРАЏИЋ" 07121261 1 1
5 "ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА" 07267541 1 1
6 "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 07120303 2 2
7 "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" 07120354 2 2
8 "КАДИЊАЧА" 07271107 2 2
9 "КРАЉ АЛЕКСАНДАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ" 07120362 3 3
10 "МИКА МИТРОВИЋ" 07168365 3 3
11 ''ПЕТАР ТАСИЋ'' 07120281 5 5
12 ''СВЕТИ САВА" 07120397 2 2
13 ,,СТЕПА СТЕПАНОВИЋ'' 07251645 1 1
14 "14.ОКТОБАР" 07121016 1 1
УКУПНО : 31 31