Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЛЕСКОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 Аца Синадиновић 07137729 2 2
2 "БОРА СТАНКОВИЋ" 07137605 6 6
3 ,,БОРА СТАНКОВИЋ" БОГОЈЕВЦЕ 07137702 4 4
4 ,,БОРА СТАНКОВИЋ,, ГУБЕРЕВАЦ 07137699 2 2
5 БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 07137656 6 6
6 "ВАСА ПЕЛАГИЋ" 07137516 1 1
7 "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ" 07360843 1 1
8 "ВУК КАРАЏИЋ" 07137524 2 2
9 "ВУК КАРАЏИЋ" 07137630 2 2
10 "ВУК КАРАЏИЋ" 07180705 4 4
11 ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 07137583 8 8
12 "ЂУРА ЈАКШИЋ" 07196067 5 5
13 ЈОСИФ КОСТИЋ 07137532 1 1
14 Јосиф Панчић 07137648 2 2
15 КОСТА СТАМЕНКОВИЋ 07137567 1 1
16 МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ 07137621 2 2
17 "НИКОЛА СКОБАЉИЋ" 07137591 4 4
18 ПЕТАР ТАСИЋ 07137559 1 1
19 РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ 07137664 8 8
20 СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 07137575 1 1
21 СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ 07137613 4 4
22 ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ 07335237 1 1
23 ШОСО "11.ОКТОБАР", ЛЕСКОВАЦ 07137796 1 1
УКУПНО : 69 69