Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЛЕСКОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "НИКОЛА СКОБАЉИЋ"
Адреса објекта: Село Рударе бб,  Рударе
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "НИКОЛА СКОБАЉИЋ"
Адреса објекта: Село Стројковце бб,  Стројковце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ШОСО "11.ОКТОБАР", ЛЕСКОВАЦ
Адреса објекта: Кајмакчаланска 24,  Лесковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,БОРА СТАНКОВИЋ,, ГУБЕРЕВАЦ
Адреса објекта: Губеревац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,БОРА СТАНКОВИЋ,, ГУБЕРЕВАЦ
Адреса објекта: Номаница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Добротин
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Загужане
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Тулово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ"
Адреса објекта: Видоје Смилевског 8,  Лесковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: М Тита бб,  Велика Грабовница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НИКОЛА СКОБАЉИЋ"
Адреса објекта: Село Велико Трњане бб,  Велико Трњане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НИКОЛА СКОБАЉИЋ"
Адреса објекта: Село Горња Јајина бб,  Горња Јајина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Разгојна
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Аца Синадиновић
Адреса објекта: село Граово - Предејане
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,БОРА СТАНКОВИЋ" БОГОЈЕВЦЕ
Адреса објекта: Дрћевац бб,  Дрћевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,БОРА СТАНКОВИЋ" БОГОЈЕВЦЕ
Адреса објекта: Јашуња бб,  Јашуња
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,БОРА СТАНКОВИЋ" БОГОЈЕВЦЕ
Адреса објекта: Навалин бб,  Навалин
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Аца Синадиновић
Адреса објекта: Омладинска 28,  Предејане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОРА СТАНКОВИЋ"
Адреса објекта: 29. Новембар 10,  Вучје
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОРА СТАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Бунушки Чифлук
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОРА СТАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Бели Поток
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Козаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: 29. новембра бб,  Грделица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Ораовица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Велика Сејаница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОРА СТАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Накривањ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОРА СТАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Брза
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОРА СТАНКОВИЋ"
Адреса објекта: Чукљеник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Дедина Бара
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Палојце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Робин Дел
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Адреса објекта: Велика Копашница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Воје Митровића 4,  Печењевце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,БОРА СТАНКОВИЋ" БОГОЈЕВЦЕ
Адреса објекта: Владе Ђокића бб,  Богојевце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Подримце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Свирце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Власе
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Доње Бријање
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ
Адреса објекта: Лесковачког одреда 6,  Лесковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ
Адреса објекта: Дубочица 72,  Лесковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Шарлинце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Kутлеш
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Вука Караџића 1,  Брестовац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Липовица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
Адреса објекта: Међа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Горње Синковце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Турековац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВАСА ПЕЛАГИЋ"
Адреса објекта: Васе Пелагића 5,  Лесковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ПЕТАР ТАСИЋ
Адреса објекта: Влајкова 24,  Лесковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ
Адреса објекта: Славујевце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ
Адреса објекта: Мирошевце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ
Адреса објекта: Горина
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: КОСТА СТАМЕНКОВИЋ
Адреса објекта: Норвежанска 36,  Лесковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ
Адреса објекта: Барје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: Јосиф Панчић
Адреса објекта: Јарсеново
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Саве Ђурића бб,  Бобиште
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ
Адреса објекта: Горње Крајинце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ
Адреса објекта: Рајно Поље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Саве Ковачевића 69,  Лесковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОСИФ КОСТИЋ
Адреса објекта: Учитеља Јосифа 18,  Лесковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ
Адреса објекта: Прибој
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ
Адреса објекта: Јелашница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ
Адреса објекта: Кумарево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ
Адреса објекта: Манојловце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ
Адреса објекта: Томе Костића бб,  Братмиловце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ
Адреса објекта: Доње Крајинце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ
Адреса објекта: Винарце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ
Адреса објекта: Мрштане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Јосиф Панчић
Адреса објекта: Орашац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright