Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЛЕБАНЕ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ВУК КАРАЏИЋ" 07298382 6 6
2 "РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ" ЛЕБАНЕ 07186592 6 6
3 ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ'' 07186550 3 3
УКУПНО : 15 15