Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЛЕБАНЕ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ''
Адреса објекта: Лугаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ''
Адреса објекта: В.Војловце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ''
Адреса објекта: Иво Лола Рибар 30,  Бошњаце
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Шилово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Штулац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Шумане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: 19. август 3,  Лебане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Бувце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Прекопчелица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ" ЛЕБАНЕ
Адреса објекта: Гргуровце бб,  Гргуровце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ" ЛЕБАНЕ
Адреса објекта: Цара Душана 76,  Лебане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ" ЛЕБАНЕ
Адреса објекта: Клајић бб,  Клајић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ" ЛЕБАНЕ
Адреса објекта: Коњино бб,  Коњино
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ" ЛЕБАНЕ
Адреса објекта: Ново Село бб,  Ново Село
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ МАКСИМ" ЛЕБАНЕ
Адреса објекта: Поповце бб,  Поповце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор