Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина ЛАЈКОВАЦ
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ" 07134223 3 3
2 "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ" 07134231 11 11
УКУПНО : 14 14