Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини ЛАЈКОВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"
Адреса објекта: ЈАБУЧЈЕ бб,  ЈАБУЧЈЕ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"
Адреса објекта: Доње Јабучје бб,  Доње Јабучје
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ"
Адреса објекта: Скобаљ бб,  Скобаљ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Доњи Лајковац бб,  Доњи Лајковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Маркова Црква бб,  Маркова Црква
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Село Лајковац бб,  Село Лајковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Бајевац бб,  Бајевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Боговађа бб,  Боговађа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Ћелије бб,  Ћелије
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Врачевић бб,  Врачевић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Светог Саве 3,  Лајковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Непричава бб,  Непричава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Пепељевац бб,  Пепељевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ"
Адреса објекта: Ратковац бб,  Ратковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор