Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КУЧЕВО
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ,,ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ'' 17031775 2 2
2 ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ 07142579 7 7
3 ''СЛОБОДАН ЈОВИЋ'' 07222327 3 3
4 ''УГРИН БРАНКОВИЋ'' 07162294 6 6
УКУПНО : 18 18