Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КУЧЕВО
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ,,ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ''
Адреса објекта: Турија
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ''
Адреса објекта: Каона
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''УГРИН БРАНКОВИЋ''
Адреса објекта: Нересница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''УГРИН БРАНКОВИЋ''
Адреса објекта: Шевица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''УГРИН БРАНКОВИЋ''
Адреса објекта: Вука Караџића бб,  Кучево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''УГРИН БРАНКОВИЋ''
Адреса објекта: Церемошња село,  Церемoшња
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''УГРИН БРАНКОВИЋ''
Адреса објекта: Буковска
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''УГРИН БРАНКОВИЋ''
Адреса објекта: Буковска Река
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Светог Саве 30,  Раброво
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Мустапић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Вуковић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Мишљеновац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Миљевић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Клење
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЖИВОЈИН ЖИКА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Зеленик
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''СЛОБОДАН ЈОВИЋ''
Адреса објекта: Раденка
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СЛОБОДАН ЈОВИЋ''
Адреса објекта: Волуја
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''СЛОБОДАН ЈОВИЋ''
Адреса објекта: Дубока
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright