Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КУРШУМЛИЈА
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ДРИНКА ПАВЛОВИЋ 07108311 5 5
2 МИЛОЈЕ ЗАКИЋ 07308965 2 2
УКУПНО : 7 7