Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КУРШУМЛИЈА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: ДРИНКА ПАВЛОВИЋ
Адреса објекта: Богујевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДРИНКА ПАВЛОВИЋ
Адреса објекта: С.Косаничка Рача
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДРИНКА ПАВЛОВИЋ
Адреса објекта: С.Грабовница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДРИНКА ПАВЛОВИЋ
Адреса објекта: Вука Караџића 54,  Куршумлија
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДРИНКА ПАВЛОВИЋ
Адреса објекта: С.Мердаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: МИЛОЈЕ ЗАКИЋ
Адреса објекта: Топличка 14,  Куршумлија
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: МИЛОЈЕ ЗАКИЋ
Адреса објекта: Луково бб,  Луково
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор