Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КРУШЕВАЦ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "ДЕСПОТ СТЕФАН"
Адреса објекта: Јабланица бб,  Јабланица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Адреса објекта: Војислава Илића 5,  Крушевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: НАДА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Ломничке борбе 7,  Крушевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Брана Павловић"
Адреса објекта: Коњух
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Брана Павловић"
Адреса објекта: Љубава
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Брана Павловић"
Адреса објекта: Бела Вода
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Брана Павловић"
Адреса објекта: Брајковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН
Адреса објекта: Душана Шошића 3,  Паруновац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Брана Павловић"
Адреса објекта: Каменаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Брана Павловић"
Адреса објекта: Лазаревац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДРАГОМИР МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Ћирила и Методија 3,  Крушевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Југовићева 11,  Крушевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ
Адреса објекта: Станислава Биничког бб,  Јасика
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН
Адреса објекта: Пасјак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДРАГОМИР МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Трмчаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДРАГОМИР МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Велика Ломница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН
Адреса објекта: Бован
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН
Адреса објекта: Гаглово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН
Адреса објекта: Мали Шиљеговац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЛАДИСЛАВ САВИЋ ЈАН
Адреса објекта: Текије
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Велико Головоде
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Блаже Думовића 66,  Крушевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Станци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
Адреса објекта: Кобиље
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДЕСПОТ СТЕФАН"
Адреса објекта: Доњи Степош бб,  Доњи Степош
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''КНЕЗ ЛАЗАР''
Адреса објекта: Велики Купци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Милене Аврамовић бб,  Дедина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Живомира Матејића бб,  Макрешане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
Адреса објекта: Драгана Рајковића 12,  Крушевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Вучак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ДЕСПОТ СТЕФАН"
Адреса објекта: Наупаре бб,  Наупаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ'' КРУШЕВАЦ
Адреса објекта: Луке Ивановића 17,  Крушевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Глободер
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДЕСПОТ СТЕФАН"
Адреса објекта: Горњи Степош бб,  Горњи Степош
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖАБАРЕ"
Адреса објекта: Врбница - село Жабаре
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖАБАРЕ"
Адреса објекта: Пепељевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖАБАРЕ"
Адреса објекта: Церова
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖАБАРЕ"
Адреса објекта: Лукавац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Мачковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Ратка Пешића 113,  Читлук
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТРАХИЊА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Модрица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖАБАРЕ"
Адреса објекта: Мешево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЈОВАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Балканска 56,  Крушевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВАСА ПЕЛАГИЋ
Адреса објекта: Крвавица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТРАХИЊА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Сеземча
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТРАХИЊА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Здравиње
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''КНЕЗ ЛАЗАР''
Адреса објекта: Мајдево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''КНЕЗ ЛАЗАР''
Адреса објекта: Ћелије
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''КНЕЗ ЛАЗАР''
Адреса објекта: Себечевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СТРАХИЊА ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Дворане
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН
Адреса објекта: Бољевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Младост" Крушевац
Адреса објекта: Бруски пут бб,  Крушевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВАСА ПЕЛАГИЋ
Адреса објекта: Падеж
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВАСА ПЕЛАГИЋ
Адреса објекта: Вратаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВАСА ПЕЛАГИЋ
Адреса објекта: Глобаре
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВАСА ПЕЛАГИЋ
Адреса објекта: Шашиловац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
Адреса објекта: Косанчићева 4,  Крушевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН
Адреса објекта: Беласица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН
Адреса објекта: Велико Крушинце
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН
Адреса објекта: Сушица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН
Адреса објекта: Росица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН
Адреса објекта: Каоник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН
Адреса објекта: Рибаре
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН
Адреса објекта: Велики Шиљеговац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН
Адреса објекта: Ђунис
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН
Адреса објекта: Гревци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН
Адреса објекта: Зебица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ВЕЛИЗАР СТАНКОВИЋ-КОРЧАГИН
Адреса објекта: Зубовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор