Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КРУПАЊ
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Дворска бб,  Дворска
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Костајник бб,  Костајник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Красава бб,  Красава
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Лазе бб,  Лазе
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Ликодра бб,  Ликодра
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Радничка 2,  Крупањ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Завлака
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Богоштица бб,  Богоштица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Брштица бб,  Брштица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Церова бб,  Церова
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Шљивова бб,  Шљивова
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Толисавац бб,  Толисавац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Бела Црква
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Мојковић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Врбић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Горње Брезовице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Доње Брезовице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Ставе
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЖИКИЦА ЈОВАНОВИЋ ШПАНАЦ"
Адреса објекта: Цветуља
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор