Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КРАЉЕВО
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН 07100892 1 1
2 JОВАН ДУЧИЋ 07191260 3 3
3 "OЛГА МИЛУТИНОВИЋ"ГОДАЧИЦА 07100850 3 3
4 "Бранко Радичевић" 07100965 4 4
5 "БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ" 07101031 4 4
6 "ВИТАНОВАЦ" 07101023 5 5
7 "ВУК КАРАЏИЋ" 07100876 4 4
8 ,,ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ,, 07102313 1 1
9 "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ВРБА 07100884 3 3
10 ''ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА'' 07100949 6 6
11 ''ДРАГАН МАРИНКОВИЋ'' 07191006 2 2
12 ЂУРА ЈАКШИЋ 07100922 2 2
13 "Живан Маричић" 07144440 1 1
14 "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" 07100981 1 1
15 ,,МИЛУН ИВАНОВИЋ" 07100990 3 3
16 ОШ "ЈОВО КУРСУЛА" 07101015 1 1
17 ''ПЕТАР НИКОЛИЋ'' 07154046 4 4
18 "СВЕТИ САВА" КРАЉЕВО 07102305 1 1
19 "Светозар Марковић" 07100973 1 1
20 ``СТЕФАН НЕМАЊА`` 07592914 1 1
21 "ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ" 07100841 1 1
22 ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ИВО ЛОЛА РИБАР" 07191111 1 1
УКУПНО : 53 53