Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КРАЉЕВО
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Бошка Тошковића 19,  Јарчујак
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Првомајска бб,  Краљево-Берановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Излетничка 10,  Краљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Каменица бб,  Краљево-Каменица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУК КАРАЏИЋ"
Адреса објекта: Иве Андрића бб,  Краљево-Змајевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ДРАГАН МАРИНКОВИЋ''
Адреса објекта: Адрани бб,  Адрани
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ДРАГАН МАРИНКОВИЋ''
Адреса објекта: Поповићи бб,  Поповићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН
Адреса објекта: Олге Јовичић 1,  Краљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Живан Маричић"
Адреса објекта: Жички пут бб,  Жича
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ВРБА
Адреса објекта: Ратина
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ВРБА
Адреса објекта: Врба
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТИ САВА" КРАЉЕВО
Адреса објекта: Змај Јовина 1,  Краљево (Рибница)
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА''
Адреса објекта: Цветке
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА''
Адреса објекта: Милочај
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА''
Адреса објекта: Обрва
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА''
Адреса објекта: Тавник
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "OЛГА МИЛУТИНОВИЋ"ГОДАЧИЦА
Адреса објекта: Годачица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ВРБА
Адреса објекта: Драгосињци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ,,
Адреса објекта: Доситејева 5,  Краљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА''
Адреса објекта: Лађевци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Конарево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,МИЛУН ИВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Гокчаница бб,  Гокчаница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,МИЛУН ИВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Полумир бб,  Полумир
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: JОВАН ДУЧИЋ
Адреса објекта: Село Роћевићи 36205 ББ,  Роћевићи
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,МИЛУН ИВАНОВИЋ"
Адреса објекта: Милуна Ивановића бб,  Ушће
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА''
Адреса објекта: Горњи Лађевци
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈОВАН ЦВИЈИЋ"
Адреса објекта: Сирча
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ОШ "ЈОВО КУРСУЛА"
Адреса објекта: Доситејева 136,  Краљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВИТАНОВАЦ"
Адреса објекта: Стубал
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВИТАНОВАЦ"
Адреса објекта: Чукојевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВИТАНОВАЦ"
Адреса објекта: Шумарице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Дракчићи 19,  Дракчићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ИВО ЛОЛА РИБАР"
Адреса објекта: Доситејева 5/4,  Краљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Бранко Радичевић"
Адреса објекта: Милаковац бб,  Милаковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Бранко Радичевић"
Адреса објекта: Печеног бб,  Печеног
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "Бранко Радичевић"
Адреса објекта: Закута бб,  Закута
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВИТАНОВАЦ"
Адреса објекта: Витановац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Тике Коларевића 14,  Грдица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "БРАЋА ВИЛОТИЈЕВИЋ"
Адреса објекта: Ратарско имање бб,  Краљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ"
Адреса објекта: Карађорђева 178,  Краљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Бранко Радичевић"
Адреса објекта: Витковац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ПЕТАР НИКОЛИЋ''
Адреса објекта: Самаила бб,  Самаила
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВИТАНОВАЦ"
Адреса објекта: Милавчићи
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "OЛГА МИЛУТИНОВИЋ"ГОДАЧИЦА
Адреса објекта: Раваница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ЂУРА ЈАКШИЋ
Адреса објекта: Лопатница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: JОВАН ДУЧИЋ
Адреса објекта: Село Дедевци 36000 Краљево ББ,  Дедевци
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: JОВАН ДУЧИЋ
Адреса објекта: Село Врдила 36000 Краљево ББ,  Врдила
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "OЛГА МИЛУТИНОВИЋ"ГОДАЧИЦА
Адреса објекта: Лешево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ПЕТАР НИКОЛИЋ''
Адреса објекта: Мрсаћ бб,  Мрсаћ
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ПЕТАР НИКОЛИЋ''
Адреса објекта: Буковица бб,  Буковица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ПЕТАР НИКОЛИЋ''
Адреса објекта: Лазац бб,  Лазац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "Светозар Марковић"
Адреса објекта: Цара Душана 2,  Краљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ``СТЕФАН НЕМАЊА``
Адреса објекта: Брезова 5,  Брезова
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright