Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Приспеле пријаве за програм "Дигитална школа"
Општина КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
Мапа школских објеката
Назив школе Матични број школе Број пријава Број инсталираних кабинета
1 ''ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ'' 07277725 2 2
2 "ВУКАШИН МАРКОВИЋ" 07151357 2 2
3 ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ 07360886 1 1
4 ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ 07149140 2 2
5 "ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ" 07334206 2 2
6 "ЂУРА ЈАКШИЋ" 07277717 2 2
7 ,,ЖИВАДИНКА ДИВАЦ,, 07151233 1 1
8 ЈОВАН ПОПОВИЋ 07150130 3 3
9 "ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ" 07151187 6 6
10 ,,МИЛУТИН И ДРАГИЊА ТОДОРОВИЋ,, 07149123 2 2
11 "МИРКО ЈОВАНОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ 07319703 2 2
12 "МОМА СТАНОЈЛОВИЋ" 07149115 1 1
13 "НАТАЛИЈА-НАНА НЕДЕЉКОВИЋ" 07149158 4 4
14 О.Ш."МИЛОЈЕ СИМОВИЋ" 07150067 3 3
15 ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ 07151195 2 2
16 РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ 07149085 1 1
17 ,,СВЕТИ САВА" 07360894 3 3
18 "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" 07149077 2 2
19 СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ 07151209 8 8
20 СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ 07151225 1 1
21 "ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН" 07149131 2 2
22 Школа са домом за ученике оштећеног слуха 07151349 1 1
23 19. ОКТОБАР 07151179 5 5
24 "21. OКТОБАР" 07149107 4 4
УКУПНО : 62 62