Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ
Адреса објекта: Светозара Марковића 13,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Доње Грбице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Поскурице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,СВЕТИ САВА"
Адреса објекта: Букурешка б.б.,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: Школа са домом за ученике оштећеног слуха
Адреса објекта: Старине Новака 33,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ"
Адреса објекта: Радована Мићовића бб.,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИРКО ЈОВАНОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ
Адреса објекта: Незнаног јунака 8,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НАТАЛИЈА-НАНА НЕДЕЉКОВИЋ"
Адреса објекта: Живорада Живановића 1,  Велико Поље
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,МИЛУТИН И ДРАГИЊА ТОДОРОВИЋ,,
Адреса објекта: Саве Немањића 2,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ,,МИЛУТИН И ДРАГИЊА ТОДОРОВИЋ,,
Адреса објекта: Дојранска 2,  Илићево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: О.Ш."МИЛОЈЕ СИМОВИЋ"
Адреса објекта: Драгобраћа бб,  Драгобраћа
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НАТАЛИЈА-НАНА НЕДЕЉКОВИЋ"
Адреса објекта: Октобарских жртава 146,  Грошница
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ
Адреса објекта: Лазе Маринковића 54,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "21. OКТОБАР"
Адреса објекта: Рогојевац бб,  Рогојевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ВУКАШИН МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Јанка Веселиновића бб,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НАТАЛИЈА-НАНА НЕДЕЉКОВИЋ"
Адреса објекта: Aџине Ливаде
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИРКО ЈОВАНОВИЋ" КРАГУЈЕВАЦ
Адреса објекта: Душана Ђорђевића бб,  Петровац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: О.Ш."МИЛОЈЕ СИМОВИЋ"
Адреса објекта: Дреновац бб,  Дреновац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН"
Адреса објекта: Јесењинова 17,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ"
Адреса објекта: Петра Драпшина бб.,  Мале пчелице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "21. OКТОБАР"
Адреса објекта: Добрача бб,  Добрача
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "21. OКТОБАР"
Адреса објекта: Каменица бб,  Каменица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "21. OКТОБАР"
Адреса објекта: Милована Глишића 13,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: О.Ш."МИЛОЈЕ СИМОВИЋ"
Адреса објекта: Голочело бб,  Голочело
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Шењ
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Чумић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "НАТАЛИЈА-НАНА НЕДЕЉКОВИЋ"
Адреса објекта: Вињиште
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
Адреса објекта: Партизанских курира ББ,  Ердеч
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ"
Адреса објекта: Угљаревац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ"
Адреса објекта: Жике Пинтера 44,  Страгари
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Кајмакчаланска 59,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ"
Адреса објекта: Рамаћа
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЂУРА ЈАКШИЋ"
Адреса објекта: Горње Комарице бб,  Горње Комарице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ
Адреса објекта: Горње Јарушице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ
Адреса објекта: Нови Милановац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ,,ЖИВАДИНКА ДИВАЦ,,
Адреса објекта: Краља Милутина бб,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ
Адреса објекта: Опорница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ
Адреса објекта: Пајазитово
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ
Адреса објекта: Церовац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ
Адреса објекта: Десимировац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 20 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ
Адреса објекта: Ресник
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ"
Адреса објекта: Влакча
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ"
Адреса објекта: Горњи Страгари
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "ЈУЛИЈАНА ЋАТИЋ"
Адреса објекта: Маслошево
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ
Адреса објекта: Лужнице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ВУКАШИН МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Божане Прпић бб,  Kрагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ
Адреса објекта: 9. маја 110/б,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ
Адреса објекта: Брђанска бб,  Баљковац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Кумановска 3,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ"
Адреса објекта: Горња Сабанта
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Војводе Антонија Пљакића 7,  Крагујевац - Шумарице
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: 19. ОКТОБАР
Адреса објекта: Цветојевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: 19. ОКТОБАР
Адреса објекта: Доње Комарице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: 19. ОКТОБАР
Адреса објекта: Корман
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: 19. ОКТОБАР
Адреса објекта: Драгише Мишовића бб,  Маршић
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Краља Милана IV 14,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: 19. ОКТОБАР
Адреса објекта: Ботуње
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 5 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ''ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Трмбас бб,  Трмбас
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: ''ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ''
Адреса објекта: Чегарска 3,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 30 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: ЈОВАН ПОПОВИЋ
Адреса објекта: Драча ББ,  Драча
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МОМА СТАНОЈЛОВИЋ"
Адреса објекта: Кнеза Михаила 40,  Крагујевац
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН"
Адреса објекта: Јесењинова 17,  Крагујевац
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор