Дигитална школа | МТИД

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo

Опремање дигиталних кабинета Галерија слика Дигитални час
Инсталације дигиталних кабинета у општини КОЦЕЉЕВА
Мапа школских објеката са инсталираним кабинетом

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Каменица бб,  Каменица
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Доље Црниљево бб,  Доље Црниљево
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 15 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Драгиње бб,  Драгиње
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Голочело бб,  Голочело
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Дружетић бб,  Дружетић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Љутице бб,  Љутице
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Суботица бб,  Суботица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Градојевић бб,  Градојевић
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Свилеува бб,  Свилеува
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 10 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Зукве бб,  Зукве
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Доситејева 3,  Коцељева
Тип кабинета: Један дигитални кабинет са 25 места за рад ученика

copyright copyright

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Мали Бошњак бб,  Мали Бошњак
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Брдарица бб,  Брдарица
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Бресница бб,  Бресница
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Ћуковине бб,  Ћуковине
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор

Назив школе: "МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ''
Адреса објекта: Баталаге бб,  Баталаге
Тип кабинета: Један преносни рачунар и један пројектор